FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Dane Kupującego

Imię i nazwisko: ....................................................................

Adres : .................................................................................

Telefon/e-mail: ......................................................................

Nr zamówienia: .....................................................................

Nr konta: ..............................................................................

Informacje o produktach

Nazwa produktu: ....................................................................

Data zakupu: .........................................................................

Wartość zakupionego produktu (wraz z kosztem dostawy): .............................................................................................

Data otrzymania produktu: ........................................................

Oświadczenia Kupującego

Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.
..............................................................................

Miejscowość i data: ...................................

KWELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice
NIP: PL 5492458723
Regon : 386105050

podpis Kupującego